Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden RenJeFit-winkel

Alblasserdam, 1 juni 2016

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van een webwinkel aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet beroepsmatig en/of niet handelt voor een bedrijf en die een overeenkomst via de webwinkel aangaat met de ondernemer;
Bedenktijd: 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen 14 dagen als consument van de overeenkomst af te zien.

De ondernemer:
CheckPoint VOF
Edisonweg 10-200 (let op: bezoek op dit adres is niet mogelijk)
2952 AD Alblasserdam
klantenservice@renjefit.com
KvK-nummer: 23093396
BTW-nummer: NL808981961B01

Artikel 1  Toepasselijkheid

Artikel 2  Het aanbod

Artikel 3  Herroepingsrecht bij producten

Artikel 4  Herroepingsrecht bij diensten

Artikel 5  Kosten bij herroeping

Artikel 6  De prijs

 

Artikel 7  Garantie

Artikel 8  Levering en uitvoering

Artikel 9  Betaling

Artikel 10  Klachtenregeling

 Artikel 11  Geschillen