Donatievoorwaarden

Alblasserdam, 1 juni 2018
  

Artikel 1  Algemeen
1.1 CheckPoint VOF stelt biedt de gebruiker een donatiemogelijkheid om RenJeFit.com te steunen. De donatie is een financiële bijdrage die gebruikt wordt om de website, RenJeFit.com, te kunnen blijven onderhouden en gratis te kunnen blijven aanbieden. De donateur draagt bij in de kosten van het onderhoud van RenJeFit.com. 
1.2 Er wordt aan de donateur een mogelijkheid geboden om een eenmalig bedrag over te maken op de rekening van CheckPoint VOF.
1.3 Het elektronisch betalen wordt mogelijk gemaakt door Multisafepay, een online betaaldienst voor webwinkels.
 

Artikel 2  Donatie
2.1 In de winkelomgeving van RenJeFit.com kan de donateur een donatiebedrag aanvinken. Tevens vult de donateur zijn persoonlijke gegevens in. Doneren kan alleen na acceptatie van deze donatievoorwaarden.
2.2 Het overmaken van de donatie geschiedt elektronisch via de online betaaldienst voor webwinkels, Multisafepay. Op het overmaken zijn tevens de algemene voorwaarden van Multisafepay van toepassing.
2.3 CheckPoint VOF is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of storingen die optreden tijdens het overmaken van gelden. In geval zich fouten en/of storingen voordoen dient de donateur contact op te nemen met zijn bank.
2.4 De donateur kan zo vaak doneren als hij wil. Voor elke donatie is het opnieuw aanvinken van het bedrag, het accepteren van de donatievoorwaarden en het doen van de betaling noodzakelijk.
 

Artikel 3  Ontvangen gelden
De ontvangen gelden worden gebruikt om een deel van de onderhoudskosten van RenJeFit.com te kunnen financieren.
 

Artikel 4  Persoonsgegevens
De gegevens die benodigd zijn in het kader van de verwerking van een donatie worden enkel door CheckPoint VOF gebruikt. De donateur stemt in met dit gebruik door CheckPoint VOF door acceptatie van de donatievoorwaarden. De gegevens van een donateur worden door CheckPoint VOF niet aan derden verstrekt.
 

Artikel 5  Leeftijd
Voor het overmaken van een donatie op RenJeFit.com aan CheckPoint VOF geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 

Artikel 6  Aansprakelijkheid
6.1 CheckPoint VOF en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met een donatie. Aan het overmaken van een donatie kan geen enkel recht worden ontleend, behoudens hetgeen omschreven in artikel 3.

 

Artikel 7  Nederlands recht
Op deze donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit een donatie en/of deze donatievoorwaarden.
 

Artikel 8  Donatievoorwaarden
CheckPoint VOF behoudt zich het recht voor om deze donatievoorwaarden tussentijds te wijzigen.