Beweegtool, beginnen met hardlopen

RenJeFit.com - beginnen met hardlopen - wordt voor bedrijven als preferred hardloopwebsite aangeboden. 
Het preferred websitedeel (eigen bedrijfsomgeving) is voor leden/werknemers te bereiken door middel van een unieke url: http://renjefit.com/bedrijfsnaam. 

In deze bedrijfsomgeving worden de bedrijfskleuren, -slogan, -banners en -logo getoond. 
RenJeFit kan als unieke beweegtool deel uitmaken van jouw bedrijfsvitaalconcept.   

Het is ook mogelijk om een compleet hardloopproject aan te bieden voor jouw werknemers.
Het hardloopproject kan bestaan uit:

 Neem contact op met RenJeFit voor meer informatie!