Privacy Statement

Bleskensgraaf, 1 september 2019
 

1. RenJeFit.com
De website met de domeinnaam RenJeFit.com is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396.
 

2. Gebruiker
In deze privacy statement van de website "RenJeFit.com" (hierna te noemen: Privacy Statement) wordt verstaan onder "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website RenJeFit.com gebruikt.
 

Door het gebruiken van de website RenJeFit.com en/of door aanmelding bij RenJeFit.com verklaart de gebruiker dit Privacy Statement te aanvaarden.
 

3. Persoonlijke gegevens 
Via de website RenJeFit.com worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

 

Contactformulier/e-mail
Op RenJeFit.com worden gegevens verzameld als de gebruiker contact opneemt d.m.v. het contactformulier of door middel van het sturen van een e-mail. In het contactformulier worden alleen de hoogst benodigde gegevens (Voor- en Achternaam, Telefoon, E-mailadres, Bedrijf (indien van toepassing), Betreft onderwerp en de Vraag en/of mededeling) verzameld om een op een juiste manier in contact te kunnen komen met de gebruiker om op een vraag en/of mededeling te kunnen antwoorden.

 

E-mailadres
RenJeFit.com gebruikt het e-mailadres van de gebruiker niet om aanbiedingen te doen. Het e-mailadres wordt niet verkocht en/of aangeboden aan derden.

 

Adres
De door de Gebruiker op RenJeFit.com ingevulde adresgegevens (postcode, woonplaats, provincie en land) worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in de spreiding van hardlopers over Nederland die RenJeFit gebruiken.

De adresgegevens van de gebruiker ingevuld op de pagina van de RenJeFit-winkel worden alleen gebruikt om de gebruiker de bestelde producten te kunnen leveren.

Geen enkel adresgegeven van de gebruiker wordt gedeeld met derden.

 

Telefoonnummer
Het telefoonnummer van de gebruiker wordt alleen gebruikt om bij “problemen” rondom een bestelling in contact met de gebruiker te kunnen komen.

 

Account en Screening
Om als gebruiker de hardloopcoaching van RenJeFit.com te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk een RenJeFit-account aan te maken en een screening in te vullen. Hiervoor worden voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord beveiligd opgeslagen.
Ook worden antwoorden op de screeningsvragen van de gebruiker opgeslagen. De door de gebruiker ingevulde antwoorden op de screeningsvragen hebben betrekking op gegevens over lichaamssamenstelling, fitheid, gezondheid, actuele (hardloop)blessure(s), hardloopschoenen, hardloopervaring, hardloopdoelen en hardlooptrainingsvoorkeuren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienstverlening (hardloopcoachings- en trainingsadviezen) te kunnen aanbieden. De aan de gebruiker aangeboden hardloopcoachings- en trainingsadviezen in de vorm van een hardloopschema worden opgeslagen zodat deze gegevens door de gebruiker kunnen worden ingezien. Alle hierboven genoemde gegevens worden niet gedeeld met derden.


Gratis (niet sponsorvrij) RenJeFit-account
De gebruiker gaat door zijn aanmelding op RenJeFit.com en te kiezen voor een niet sponsorvrij gratis RenJeFit-account akkoord dat er in zijn/haar gebruikersaccount producten, diensten en/of activiteiten van CheckPoint en/of derden partijen onder de aandacht kunnen worden gebracht door middel van het tonen van teksten en/of afbeeldingen.

 

Veiligheid en opslag van gegevens
RenJeFit.com maakt gebruik van een SSL-verbinding om de gegevens van de gebruiker te beveiligen.
De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in niet publiekelijk toegankelijke databases. Deze databases staan in een omgeving die beveiligd is volgens de huidige standaarden.

 

Bewaartermijn
De gegevens van de gebruiker worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


4. Betalingen
De betalingen van bestellingen op RenJeFit.com verlopen via de internetkassa MultiSafepay. Zij verwerken zelfstandig de gegevens van de gebruiker en hebben daarvoor een eigen privacy beleid.


5. Google Analytics
RenJeFit.com maakt gebruik van Google Analytics om haar aangeboden dienst te optimaliseren. RenJeFit.com maakt daarom gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics. De gebruiker gaat door zijn aanmelding op RenJeFit.com akkoord met het gebruik van zijn/haar (geanonimiseerde) bezoekgegevens met behulp van Google Analytics voor het verkrijgen van statistische informatie met betrekking tot bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op RenJeFit.com. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van de functionaliteit en het gebruik van RenJeFit.com.

 

6. Inzage en verwijdering van persoonlijke gegevens
Op verzoek van de gebruiker verstrekt RenJeFit.com informatie over welke persoonsgegevens er van de gebruiker zijn opgeslagen. Op verzoek van de gebruiker kunnen deze gegevens door RenJeFit.com aangeleverd, gewijzigd of verwijderd worden. Wanneer de gebruiker een verzoek wilt doen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien of wilt wijzigen kan de gebruiker dat zelfstandig doen in zijn/haar RenJeFit-account. Inzien, wijziging of verwijdering van gegevens niet getoond in de RenJeFit-account of verwijdering van alle gegevens (= volledig RenJeFit-account) van de gebruiker is mogelijk door contact op te nemen met RenJeFit.com.


7. Geschillen
 
Op alle geschillen met betrekking tot dit Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
 

8. Wijzigingen Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op RenJeFit.com. Door gebruik te blijven maken van RenJeFit.com verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van dit Privacy Statement.

9. Contact
Voor vragen over persoonsgegevens en dit Privacy Statement kan de gebruiker contact opnemen met RenJeFit.com.
Checkpoint Gezondheid, Sport en Bewegen
Edisonweg 10-200
2952 AD Alblasserdam
E-mail: contact@renjefit.com
Telefoon: 078-7519743

 

Dit Privacy Statement, de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van RenJeFit.com vormen één geheel.