Privacy Statement

Alblasserdam, 1 juni 2016
 

1. De website met de domeinnaam RenJeFit.com is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396.
 

2. In deze privacy statement van de website "RenJeFit.com" (hierna te noemen: Privacy Statement) wordt verstaan onder "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website RenJeFit.com gebruikt.
 

3. Door het gebruiken van de website RenJeFit.com en/of door aanmelding bij RenJeFit.com verklaart de gebruiker deze Privacy Statement te aanvaarden.
 

4. Via de website RenJeFit.com worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. De gebruiker gaat door zijn aanmelding op RenJeFit.com akkoord met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens om op RenJeFit.com producten, diensten en/of activiteiten van CheckPoint en/of derden partijen onder de aandacht te brengen door middel van het tonen van teksten en/of afbeeldingen in zijn/haar gebruikersaccount. CheckPoint stuurt (op verzoek) een nieuwsbrief uit naar haar gebruikers om informatie over o.a. hardlopen aan te bieden en aanbiedingen van producten en diensten van CheckPoint en/of derden te doen.
De gebruiker gaat door zijn aanmelding op RenJeFit.com akkoord met het gebruik van zijn/haar bezoekgegevens en andere persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens voor het verkrijgen van statistische informatie met betrekking tot bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op RenJeFit.com. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van de functionaliteit en het gebruik van RenJeFit.com. Tevens informeert CheckPoint met behulp van deze gegevens de gebruiker over nieuwe ontwikkelingen en functies op RenJeFit.com en worden door CheckPoint teksten en/of afbeeldingen van diensten en producten van CheckPoint en/of haar zakenpartners in de account van de gebruiker getoond.

5. RenJeFit.com maakt gebruik van Google Analytics om haar aangeboden dienst te optimaliseren. RenJeFit.com maakt daarom gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics.   
 

6. Op alle geschillen met betrekking tot deze Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
 

7. Deze Privacy Statement kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op RenJeFit.com. Door gebruik te blijven maken van RenJeFit.com verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Privacy Statement.
 

Deze Privacy Statement, de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van RenJeFit.com vormen één geheel.